नयाँ website

मेरा सम्पूर्ण साथीहरुलाई अबगत गराउन चाहन्छु कि हाम्रो जिल्लाको नामबाट एउटा वेबसाईट www.udayapursansar.co.cc  publish गर्न लागि रहेको छौ । वेबसाईट को लागि के के सामाग्रीहरु पस्किदा वेबसाईटलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, कृपया सल्लाह र सुझाबको लागि तल लिखित email id मा पठाइ दिनु होला ।  

 

raju_rai00@yahoo.com

sandip_bhattrai@yahoo.com

Advertisements

3 Responses to नयाँ website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: